02 + 03 OKTOBER 2021 COMPASS HOLSTEBRO

16 + 17 OKTOBER 2021 COMPASS ROSKILDE

22 + 23+ 24 OKTOBER INTERCOMP FORUM KØBENHAVN

29 + 30 + 31 OKTOBER INTERCOMP ODENSE

05 + 06 + 07 NOVEMBER INTERCOMP AALBORG

13 + 14 NOVEMBER COMPASS HORSENS

20 + 21 SONNERUPGAARD

26 + 27 + 28 NOVEMBER BOLTINGGAARD GODS

03+ 04 DECEMBER CHP BERNSTORFF SLOT